Pædagogiske overvejelser

Møllegårdens pædagogiske overvejelser
Personalets rolle på Møllegården er med faglighed og engagement, at støtte, vejlede og medvirke til personlig udvikling af den enkelte bruger. Vi tilstræber at skabe et sted, hvor der er tryghed, trivsel, nærvær og overskuelighed for den enkelte - et sted hvor gensidig respekt, ligeværdighed og ansvarlighed er i højsædet.

På Møllegården lytter vi i respekt til den enkelte bruger. Der skal være plads til knus og kram, og den enkelte bruger skal opleve at os ansatte gør hvad vi siger. Loyalitet overfor aftaler har høj prioritet.

Møllegården tilbyder aktiviteter, der er udviklende, vedligeholdende, genkendelige, udfordrende og spændende, og vi vægter at skabe og fastholde traditioner. Den enkelte bruger skal have indflydelsesmuligheder, afstemt efter kompetencer. Det gør vi ved at tage undgangspunkt i blandt andet NUZO.
Vi vil støtte den enkelte bruger i at indgå i et socialt fællesskab, lære at respektere andre, lære og støttes i at løse konflikter - med og uden hjælp.

På Møllegården skal vi have et positivt og konstruktivt samarbejde med forældre, bosteder, forvaltning og andre samarbejdsparter. Det er vigtigt, der gensidigt kommunikeres åbent og respektfyldt. På den måde får samarbejdet de bedste vilkår, og på den måde kan de rigtige beslutninger træffes.

Værdigrundlag
Personalets rolle ser vi som støttende, vejledende og medvirkende til udvikling. Vi tilstræber at tage udgangspunkt i vores faglighed, engagement og i den enkelte brugers behov og interesser. Vi søger på ansvarlig måde - i ligeværdig dialog og samspil - at reflektere over vore handlinger.

Ansvarslighed
Såvel personale som den enkelte bruger har et personligt ansvar for at opnå den bedste løsning.

Etik
På Møllegården er det vigtigt for os at støtte og hjælpe den enkelte brugers ret til værdighed, social retfærdighed og medmenneskelighed.

Faglighed - Engagement
Den enkelte bruger ydes de bedste tilbud om samvær og aktiviteter inden for de givne rammer. Vi som medarbejdere arbejder med engagement og motivation for at skabe størst mulig udvikling for den enkelte.

Tillid - Tryghed
På Møllegården er det værdifuldt at alle kan stole på hinanden og mødes i en positiv atmosfære.

Værdighed - Respekt
Alle skal tage hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Det skal være med accept af det enkelte menneskes personlighed, medindflydelse og selvbestemmelsesret.

Menneskesyn
Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor vores grundlæggende værdier spejler sig i samfundet. Vi skal i et positivt fællesskab møde hinanden med tolerance, respekt og medmenneskelighed med plads til forskelligheder. I et forum af ligeværd og mangfoldighed er dannelse og udvikling omdrejningspunkterne for at udvikle en selvstændig personlighed. Vi har et fagligt og personligt ansvar for at skabe samvær, hvor dannelse og demokratiske fælleskaber er i højsædet.

Nærmeste udviklingszone (NUZO)
Vi er inspireret af Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling - også kaldet NUZO (Nærmeste Udviklingszone)
Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling, som betyder, at det den enkelte bruger kan i dag med pædagogisk støtte, kan man i morgen selvstændigt.

NUZO er den zone, der opstår mellem hvad den enkelte bruger kan klare alene, og hvad den enkelte kan klare under vejledning og guidning fra pædagogen. Aktivering af den enkelte skaber en Nuzo, og dermed udvikling af den enkelte.
Det vil sige den enkelte bruger skal udfordres - men ikke mere end at den enkelte skal kunne følge med.
Man kan forestille sig den nærmeste udviklingszone som et område der er lige uden for den enkelte bruger.
Vi pædagoger skal vejlede den enkelte til at omforme sin erfaring til en undren, der bringer den enkelte ind i sin nærmeste udviklingsfase.