Brugerråd

På Møllegården har vi et "Brugerråd".

Brugerådet holder fast 2 møder om året - eller efter behov.

Alle brugere på Møllegården deltager i brugerråds-møderne. Alle har taleret, og hermed mulighed for at blive hørt og taget alvorligt.
Der er opsat en postkasse på Møllegården, og alle forslag/"indspark" - brugeren selv har skrevet, eller fået hjælp til at skrive - lægges i postkassen. Op til det kommende møde, udarbejdes en dagsorden med udgangspunkt i de forslag der ligger i postkassen. Der bliver taget referat i forbindelse med hvert hvert møde.