Den daglige struktur

Møllegården er som udgangspunkt transport-ansvarlig. Det vil sige, at de bruger der ikke kan gøre brug af offentlige transportmidler, bliver hentet og bragt hver dag i Møllegårdens 3 egne busser fra givne opsamlingssteder. Plan og aftaler vedr. transport indskrives i den individuelle kontrakt. Hvis ikke andet er aftalt er det den visiterende kommune, der afholder ekstraudgifter til befordring af brugeren.

  • Ankomst til Møllegården
  • Samling ude på de forskellige arbejdshold
  • Morgenmøde m/kaffe og the på holdene
  • Fællessang
  • Aktiviteterne begynder
  • Fælles frokost i kantinen
  • Aktiviteterne starter igen
  • Afslutning på dagen i kantinen eller på holdene
  • Hjemtransport

Du skal have en fast hjemmedag. På den måde kan vi have små arbejdshold til gavn for alle.